Thursday, October 12, 2006

Feminis VS Muslimah

Ada artikel bagus neh dari tetangga sebelah.. Kaum feminis bilang susah jadi muslimah, lihatsaja peraturan dibawah ini :
1. Muslimah, auratnya lebih susah dijaga daripadapria
2. Muslimah, perlu meminta ijin dari suaminya jikahendak keluar rumah tetapi tidak sebaliknya
3. Muslimah, haknya sebagai saksi lebih kecildaripada pria
4. Muslimah, menerima harta warisan lebih kecildaripada pria
5. Muslimah, harus menghadapi kesusahanmengandung dan melahirkan anak
6. Muslimah, wajib taat kepada suaminya tetapisuami tidak wajib taat pada istrinya
7. Muslimah, talaknya terletak di tangan suamidan bukan padanya
8. Muslimah, kurang dalam beribadah karenamasalah haid dan nifas yang tak ada pada pria.
Tidak heran kaum feminis nggak cape-capenya berkampanye untuk "MEMERDEKAKANMUSLIMAH"
Tetapi, pernahkah kita lihat kenyataan dibalik itu??
1. Benda yang mahal harganya akan dijaga dandibelai serta disimpan di tempat yang teramandan terbaik. Sudah pasti intan permata tidak akandibiarkan tergeletak sembarangan bukan?Itulah ibaratnya seorang Muslimah..
2. Muslimah wajib taat kepada suami, tetapi lelakiwajib taat kepada ibunya tiga kali lebih utamadari bapaknya, bukankah ibu adalah seorangwanita?
3. Muslimah menerima harta warisan lebih sedikitdari lelaki, tetapi harta itu menjadi milikpribadinya dan tidak perlu diserahkan kepadasuaminya. Sedangkan lelaki, perlumenggunakan hartanya untuk istri dan anak-anaknya.
4. Muslimah bersusah payah mengandung danmelahirkan anak, tetapi setiap saat diadidoakan oleh segala makhluk, malaikat danseluruh makhluk Allah dimuka bumi ini, danjika matinya karena melahirkan maka syahidlah ia.
5. Di akhirat kelak, seorang lelaki akanbertanggungjawab atas empat wanita:istrinya, ibunya, anak perempuannya dan saudaraperempuannya.
6. Seorang wanita, tanggung jawab dibebankankepada empat orang lelaki: suaminya,ayahnya, anak lelakinya dan saudara lelakinya.
7. Seorang wanita boleh memasuki pintu surgayang disukainya cukup dengan empat syarat saja:
-Shalat lima waktu
-Puasa di bulan Ramadhan
-Taat pada suaminya
-Menjaga kehormatannya
8. Seorang lelaki perlu pergi berjuang di jalanAllah, tetapi wanita jika taat akan suaminyaserta menunaikan tanggung jawabnya kepadaAllah, akan turut menerima pahala sepertipahala orang yang pergi berjuang di jalanAllah, tanpa perlu mengangkat senjata.
Subhanallah.. berat ya jadi lelaki (^_^)

1 comment:

P 12 T said...

pit mo nambahin niy... http://goeve.multiply.com/reviews/item/9